​​Warmte uit melk
Terug de vorige pagina

Eco 200 warmte uit melk

Warmte uit melk 

ECO200 is een duurzaam systeem, waarbij de warmte uit de melk wordt benut. Met ECO200 wordt het koelen van de melk en het verwarmen van het woonhuis zodanig geïntegreerd dat voor beide processen maar één keer energie hoeft te worden ingekocht, i.p.v. de gebruikelijke twee keer.

U benut op deze wijze de warmte uit melk waarmee niets werd gedaan op uw boerderij. De warmte uit het melkkoelproces wordt gebruikt om het woonhuis te verwarmen en van warm water te voorzien, dit levert een forse besparing op van energieverbruik en CO2-uitstoot. Deze aanpak levert energetisch een veel hoger rendement op dan de huidige energie besparende mogelijkheden op uw boerderij.

Kan ik warmte uit melk halen op mijn boerderij?

Elke melkveehouder kan met ECO200 warmte halen uit melk, een ideale oplossing. U vangt warmte op die normaal gesproken verloren gaat tijdens het melken. U hergebruikt deze warmte voor warm water, het verwarmen van uw woning en het spoelen van de melktank.

Hoeveel warmte u precies kunt halen uit uw melk hangt af van heel veel specifieke factoren. Zoals de afstand van de stal tot uw woning, het aantal koeien, energieverbruik etc. Voor een berekening op maat kunt u uiteraard het contactformulier invullen of contact met ons opnemen via 06-13753684.

Melkveehouders die al warmte halen uit melk

Er zijn reeds tientallen melkveehouders die op hun boerderij warmte halen uit melk. Voor de gerealiseerde projecten kunt u kijken op de projecten pagina. Klikt u hier voor enkele referenties van collega melkveehouders.

ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN

DE 2020 ROUTE

De zuivelketen wil in 2020 energieneutraal zijn.

Deze doelstelling heeft consequenties voor de zuivelfabriek maar ook voor melkveehouder. De concrete mogelijkheden zijn groot. Eén daarvan is ECO200. Het dringt niet alleen het aardgas gebruik fors terug, maar kan deels sturend zijn in het stroomgebruik.

BENUTTING VAN (REST)WARMTE

ECO200  benut de  energie (warmte) die vrijkomt uit het koelproces.  Via een koelbuffer wordt de melk afgekoeld direct na het melken van de koe. De vrijgekomen warmte  komt vrij voor gebruik op het bedrijf en in de woning. De gemiddelde omvang van de Nederlandse bedrijven zorgt ervoor dat er een zeer hoog percentage van de warmte ook effectief kan worden benut.

MONITORING OP AFSTAND

ECO200 is voorzien van een geavanceerd GBS (gebouw beheer systeem) systeem. Alle  beheerstaken kunnen op afstand worden uitgevoerd. ECO200 kent een regelsysteem dat qua functionaliteit eenvoudig uitgebreid kan worden met een meetfaciliteit, die de geproduceerde warmte, uitdrukt in kWh of in m³ aardgas.

Elke energiemeter kan er aan worden gekoppeld, mits het een pulsmeter is. Zo kunnen geproduceerde warmte, eventueel nog gebruikt aardgas, stroom en waterverbruik worden gemeten en op afstand worden uitgelezen. ECO200 is bezig met certificering van dit objectieve meetsysteem.

COMBINATIE MET PV-PANELEN

PV panelen leveren het meeste voordeel op als de geproduceerde stroom direct wordt gebruikt op de boerderij. Parkeren op het net is minder efficiënt en kan op termijn problemen opleveren. Met ECO200 verdubbelt het gedeelte van de opgewekte stroom dat zelf kan worden benut. ECO200 produceert nuttige warmte voor in de stal, maar voor een belangrijk deel (± 50%) ook wordt geleverd buiten het bedrijf, aan de woning.

Vanuit het bedrijf geredeneerd is dit een negatief energieverbruik. Hierdoor is een energieneutrale melkveehouderij veel eerder haalbaar! ECO200 is een duurzaam systeemwaar mee een flink belastingvoordeel voor u als melkveehouder valt te behalen.


Meer informatie?