Hoeve Kraaiveld

Als onderdeel van het geheel nieuwe "Landgoed Kraaiveld" is in Woudrichem een nieuwe biologische zorgboerderij gerealiseerd; "Hoeve Kraaiveld".
Dit gemengd agrarisch bedrijf heeft zowel een akkerbouwtak als vlees- en melkvee. De filosofie van eigenaar Wilco de Zeeuw is ondermeer om met het bedrijf het landgoed te onderhouden.

Een belangrijke rol in dit gehele project is het energievraagstuk waarbij het de bedoeling is om zo veel mogelijk onafhankelijk en selfsupporting te zijn. Om dit te kunnen bereiken zijn tal van duurzame oplossingen toegepast. Vanaf de ontwerpfase waren wij betrokken bij dit project en hebben wij de technische installaties ontworpen en ook gerealiseerd.

Een korte omschrijving van de toegepaste systemen;

Houtvergassings installatie

Voor de warmtebehoefte van een dergelijk groot complex zijn de stookkosten aanzienlijk. De keuze voor een houtverwarmingsketel was dan ook snel gemaakt. Om in de warmtebehoefte te voorzien is gekozen voor een 150 kW Köb Pyromat Eco houtvergassingsinstallatie. De installatie voorziet middels ''laag-temperatuursysteem (vloerverwarming) in de gehele warmtebehoefte van de privéwoning, de boerderij en de zorgwoningen , evenals voor de warmtapwater behoefte. Er is dan ook geen gasaansluiting.

Op het landgoed zijn hakhoutpercelen ingeplant welke de gehele brandstofvoorziening van de zorgboerderij gaan voorzien.

Zonnepanelen

Elektriciteit wordt duurzaam opgewekt middels Pv- panelen. De panelen zijn op het platdak geplaatst in zuidelijke oriëntatie. Hierdoor wordt het hoogst mogelijk rendement gehaald.

Regenwatersysteem

Het regenwater wordt opgevangen in een 20.000 liter opslagtank. Dit water wordt m.b.v. een z.g. 'rainmanager ' gefilterd en naar de diverse tappunten gestuurd. Het wordt ondermeer gebruikt voor de wasmachine en voor het spoelen van de toiletten van de zorgappartementen. Wanneer de regenwatervoorraad op raakt schakelt het systeem automatisch over op leidingwater. Met dit systeem wordt fors bespaart op het leidingwaterverbruik.

Natuurlijke afvalwaterzuivering (Helofytenfilter)

Het afvalwater van Hoeve Kraaiveld wordt natuurlijk gezuiverd middels een biologisch filter. Het water gaat via een vetafscheider en een bezinkput naar een helofytenfilter. Dit is een bassin met grind en speciaal zand, ingeplant met riet. Doordat het vuile water hier geleidelijk doorheen zakt wordt het gefilterd en wordt het afval biologisch afgebroken middels de rietplanten. Uiteindelijk komt het water schoon uit de filter. Middels een cascadesloot wordt het terreinwater gezuiverd.

Vrijblijvend gesprek
Copyright © 2024 - Debion Energie