Schaapskooi Ottoland

Dit unieke gebouw doet, naast schaapskooi, dienst als educatief bezoekers centrum, B&B, winkel en theetuin. De energievoorziening van Schaapskooi Ottoland, is hét voorbeeld van kleinschalige toepassing van duurzame energie. Op een verantwoorde manier omgaan met mens en milieu, en bovenal rendabel! Fors besparen op de energierekening.

Een van de doelen van schaapherder Huug Hagoort is mensen dichter bij de natuur brengen en leren omgaan met dieren en milieu. Met het idee dit verder te ontwikkelen is zijn nieuwe pand gerealiseerd. Een vereiste was dat er op duurzame wijze gebouwd zou worden. Het resultaat mag er zijn! Vanaf de ontwerpfase tot aan de oplevering heeft duurzaamheid en energie de sleutelrol gehad, en zijn er uitsluitend hoogwaardige duurzame producten gebruikt. Natuurlijk, hergebruikt materiaal met hoge isolatiewaarden. Om mensen bewust te maken van de noodzaak zuinig om te gaan met energie, zijn o.a. speciale lespakketten samengesteld.

Bijzonder aan dit gebouw is de wijze waarop het wordt verwarmd. De schaapskooi heeft geen gasaansluiting en is op energiegebied geheel onafhankelijk van fossiele brandstoffen! Er zijn moderne technieken toegepast welke een gasaansluiting overbodig maakt, Dit geeft een enorm voordeel voor het milieu en voor de stookkosten!!

Verwarming vindt plaats doormiddel van een hoogwaardige Cv-installatie met hout als brandstof. Warm tapwater wordt verwarmd doormiddel van een zonneboiler. Deze producten zijn geadviseerd, geleverd en geïnstalleerd door Harrewijn bv Warmtetechniek en Debion Bio-Energie.

De CV-installatie bestaat uit een 40 kW houtvergasser, type Viessmann Vitolig 200, met een 2300 literwarmte buffer. Daarnaast zijn 2 zonnepanelen volgens het heatpipe-principe gemonteerd die een 500 literboiler verwarmen met een gemiddelde jaaropbrengst van 10,8 GJ!

Houtketel

De warmtevoorziening wordt gevoed door een hout-vergassingsinstallatie. Deze installatie, compleet met warmtebuffer, wordt in het stookseizoen gemiddeld 1 à 2 keer per dag gevuld met houtblokken, houtafval of houtbriketten. De houtketel vergast deze brandstof onder hoge temperaturen, waardoor er een zeer hoog rendement wordt gehaald en een lage uitstoot. De warmte wordt gedeeltelijk opgeslagen in de buffer zodat er, ook wanneer de ketel is opgebrand, genoeg warmte is om de gehele dag te verwarmen.
Voor de warmwater voorziening is de houtketel aangesloten op een boiler welke ook in verbinding staat met Zonnecollectoren.

Heatpipe- zonneboiler systeem

Een Zonnecollectorsysteem zet (zon)licht om in warm water. Heatpipe’s staan bekend om hun hoge rendement door de brede instralinghoek. Onze collectoren behalen maar liefst 30%meer capaciteit met een gelijk oppervlak ten opzichte van vlakkeplaatcollectoren.

Werking

Een heatpipe zonnecollector is gebaseerd op het werkingsprincipe van een thermosfles. Bij zonlichtinstraling verdampt het medium in de buis en geeft het zijn warmte af in het bovenste deel, de condensator, waar de warmte wordt uitgewisseld aan het vorstveilige warmtemedium in debuizenverdeler.

De temperatuur in de condensator kan oplopen tot boven 200°C. Onze collectoren produceren zelfs in de winter en bij bewolking nog bruikbare energie. Naast sanitairwater kan de warmte ook worden benut voor de centrale verwarming.

Hout valt onder de categorie Bio-Energie

Bio-energie mag om verschillende redenen als 'groene' energie worden beschouwd. Allereerst is de bron duurzaam: biomassa raakt, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, niet op. Bio-energie is ook zogeheten klimaatneutraal. Kooldioxide (CO2) die vrijkomt bij verbranding,vergassing of vergisting van biomassa, draagt namelijk niet bij aan het versterkte broeikaseffect. Dat klinkt misschien onlogisch, want kooldioxide uit bio-energie is niet wezenlijk anders dan die uit fossiele brandstoffen. Toch is het effect op de lange termijn anders. Planten nemen kooldioxide op uit de lucht, en leggen dat vast in hun weefsels. Als ze dood gaan,komt kooldioxide meestal weer vrij. Tijdens deze (relatief korte) cyclus, blijft de hoeveelheidkooldioxidegas in de lucht constant. Opwekking van bio-energie versnelt de cyclus, maar verhoogt de netto concentratie CO2 niet. Fossiele brandstoffen doen dat wel. Fossiele brandstoffen bevatten CO2 die miljoenen jaren geleden door planten is vastgelegd. Het kooldioxide kwam destijds niet vrij na sterfte van de planten, omdat bijzondere omstandigheden leidden tot opslag (fossiliseren) van het materiaal. Het oude kooldioxide ligt dus buiten de CO2-cyclusopgeslagen en komt van nature niet vrij. Maar sinds we fossiele brandstoffen verbruiken, belandt fossiele CO2 als extra hoeveelheid in de atmosfeer. Met het broeikaseffect als resultaat.

Wilt u meer informatie over deze systemen? Of wilt u eens een kijkje nemen bij deze installaties? Dat kan! Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Vrijblijvend gesprek
Copyright © 2024 - Debion Energie