Streekcentrum Het Ooievaarsdorp

MijnDakJouwDak is een Europees project voor de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden waarbij wij samen groene energie opwekken

Duurzaam denken en doen. We worden ons steeds bewuster van de noodzaak beter om te gaan met ons milieu en onze energiebronnen. Op energie bezuinigen en duurzame energie opwekken zoals groene stroom met zonnepanelen, zonnecollectoren en lichtpanelen helpen ons energieneutraal te kunnen wonen en werken. Europa investeert mee in haar platteland door samen groene energie op te wekken.

MijnDakJouwDak is een initiatief van Den Hâneker dat hier op in gaat door daar waar de ruimte er is de plaatsing van zonnepanelen te stimuleren en zo groene stroom op te wekken waar omringende bewoners van profiteren. Op daken van boerenschuren en stallen bijvoorbeeld. En op het dak van het Streekcentrum Het Liesvelt. Overheden, agrariërs en burgers samen aan de slag voor een duurzame streek. Want in een duurzame Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is het in de toekomst goed leven en werken en maakt duurzame energie tot economische drager van het platteland. Europa helpt ons daarbij en investeert mee.

Via een selectieronde kregen wij de opdracht voor het realiseren van installatie van dit project.
Deze installatie dient mede voor educatie en testdoeleinden.

Vrijblijvend gesprek
Copyright © 2024 - Debion Energie