​​Veelgestelde vragen
Terug de vorige pagina

Veelgestelde vragen

Dit effect is minimaal. Het huren van een hoogwerker kost gemiddeld €250 en dit is ongeveer de helft van de jaarlijkse opbrengst van je systeem! In verhouding zou het dus niet uitmaken of je je panelen schoon hebt gemaakt. Regen (en eventueel sneeuw) zorgen ervoor dat je panelen relatief schoon blijven.

Wattpiek (Wp) geeft het vermogen van een zonnepaneel weer, wanneer deze onder ideale omstandigheden zou functioneren. In Nederland levert 1 Watt-piek per jaar (op een goed dak)ongeveer 0.85 kilowattuur (kWh) op. Dus een installatie van 1500 Wp zal in een jaar tijd ongeveer 1275 kWh overleveren. De daadwerkelijke opbrengst is natuurlijk bijvoorbeeld afhankelijk van je dak (heeft dit een zonnige oriëntatie en hellingshoek?), en hoe veel zonuren er in een specifiek jaar zijn.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Sinds 1 januari 2016 is er een subsidieregeling gekomen omtrent investeringen in duurzame energie. De regeling wordt als volgt genoemd: “Investeringssubsidie duurzame energie”, ook wel ISDE. Via deze investeringssubsidie kunnen zowel particuliere als zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Deze regeling is in het leven geroepen om particuliere en zakelijke gebruikers financieel te ondersteunen op het gebied van duurzame warmte. Het doel van deze regeling is om het gebruik van gas te verminderen en duurzame warmte te promoten door een subsidie aan te bieden (mijnaccountantgroningen.nl, 2016).

De regeling is in gebruik genomen op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Ieder subsidiejaar is er een bepaald bedrag beschikbaar voor het verlenen van de subsidies. Dit bedrag wordt voorafgaand aan het desbetreffende jaar bekend gemaakt. In 2016 is er een bedrag van €70 miljoen beschikbaar voor subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en van de energieprestatie. De exacte bedragen zijn in bijlage 2 te vinden.

De regeling geldt voor particuliere en zakelijke gebruikers, hieronder wordt de regeling voor beide gebruikers kort toegelicht:

Particuliere gebruikers

U heeft een apparaat gekocht dat in aanmerking komt voor de subsidie, deze apparaten zijn te vinden in bijlage 1. Als u in bijlage 1 heeft gekeken en u gekochte apparaat staat er tussen dan komt u in aanmerking voor deze subsidie. De volgende stap is een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, deze aanvraag moet uiterlijk 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten worden ingediend. Er moet per gekocht apparaat een subsidieaanvraag worden gedaan, dus als u twee apparaten heeft die in aanmerking komen voor de subsidie dan moet u twee subsidieaanvragen doen. Vervolgens krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag een reactie van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of de aanvraag wordt geaccepteerd. De betaling van het subsidiebedrag volgt maximaal 1 week na de beslissing.

Enkele voorwaarden waar de aankoop en installatie aan moet voldoen:

 1. U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft.
 2. Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 3. U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen.
 4. Het apparaat is nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 5. Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 6. U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

Zakelijke gebruikers

U bent een zakelijk gebruiker als u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van een aantal zakelijke partijen: zelfstandig ondernemer, bedrijf, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties, ondernemers in land- en tuinbouw, maatschappen, stichtingen, verenigingen.
Ook wanneer u een zakelijke partij bent uit het buitenland, kunt u in aanmerking komen voor de subsidie. U kunt dan direct contact opnemen met het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Als zakelijke gebruiker kunt u subsidie aanvragen als u een of meerdere apparaten aanschaft zoals deze in bijlage 1 staan vermeld. Er moet eerst een subsidieaanvraag worden ingediend bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U mag pas een verplichting aangaan als de aanvraag is ingediend, anders doet u dat op eigen risico. Nadat het apparaat is geïnstalleerd en betaalt, kunt u de subsidie vaststellen. Vervolgens krijgt u het geld uitbetaalt.

Daarnaast gelden voor de aanvragers uit de zakelijke markt eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag. Er hoeft niet voor ieder apparaat een subsidieaanvraag worden ingediend, wanneer u bijvoorbeeld 20 pelletkachels en 5 zonneboilers koopt, hoeft u maar twee subsidieaanvragen te doen. Namelijk een subsidieaanvraag voor de pelletkachels en een voor de zonneboilers.

Enkele voorwaarden waar de aankoop en installatie aan moet voldoen:

 1. U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 2. Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 3. U bent eigenaar van de investering.
 4. U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 5. U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 6. U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.
 7. Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.

Bron: www.rvo.nl

Dat hangt af van de zonnestraling, het is logisch dat de zon in de winter minder schijnt dan in de zomer. Een zonnepaneel bestaat uit wel 72 zonnecellen die serie geschakeld zijn. Daarmee leveren ze, afhankelijk van de kwaliteit en type tot wel 300 Watt vermogen. Dit vermogen wordt alleen gehaald wanneer de zon er recht op schijnt (daarom Wattpiek genoemd). Een zonnepaneel van 240Wp kost ongeveer €250 en levert op jaarbasis in Nederland ongeveer 200 kilowattuur (kWh). Het maken van een zonnepaneel kost ook energie. Je hebt deze energie al binnen 2,5 jaar ongedaan gemaakt. Als het zonnepaneel aan het eind van zijn leven is, dan kun je hem aanbieden aan het elektronisch afval.

Een beetje. Regen (en eventueel sneeuw) zorgen er meestal al voor dat je panelen relatief schoon blijven. Wanneer er één zonnepaneel echt vies is (bijvoorbeeld doordat er bladeren op gevallen zijn die de helft van een zonnepaneel bedekken), heeft dit wel gevolgen voor de rest van het systeem. Door dit ene bedekte paneel zal de rest van de panelen namelijk ook allen minder elektriciteit opwekken.

In de praktijk wordt er meestal gewerkt met zonnepanelen van bijvoorbeeld 72 vierkante zonnecellen, met elk een zijde van 156 mm. Hierdoor komt de afmeting van een paneel ongeveer uit 165 cm lang, en 100 cm breed, samen dus 1,65 m2.

Ja onderhoud aan uw PV installatie is noodzakelijk. Door onderhoud uit te voeren op de PV-installatie en de bijbehorende inspectie hebt u de zekerheid dat de installatie goed functioneert. Bovendien zorgt u hiermee dat aan de garantiebepalingen van de fabrikant wordt voldaan. De juiste vraag die gesteld moet worden is, wat kost het mij wanneer een deel van mijn panelen, (on)zichtbare gebreken vertonen en deze niet kosteloos vervangen worden door de fabrikant door het nalaten van het uitvoeren van een preventief onderhoud. Ja, een onderhoudscontract kost geld, echter kan een onderhoudscontract best beschreven worden als een garantie voor de juiste werking van uw pv-installatie

Wanneer je panelen er echt smerig (als in grote vlekken of obstakels) uitzien, is het van belang dit schoon te maken. Stof, pollen of bladeren kunnen oorzaak zijn van vieze panelen. Regen zal veel van deze viezigheid er al afspoelen, dus meestal is het niet nodig. 

Het is een misvatting dat je dak precies een hoek van 36 graden moet hebben. Het is wel waar dat een hoek van 36 graden het meest efficiënte resultaat boekt. Door middel van stellages kunnen panelen op een plat dak zó geplaatst worden zodat er nog steeds een hoek van 36 graden ontstaat! Is dit niet het geval en liggen ze in een andere hoek, dan kunnen zonnepanelen nog steeds flink bijdragen aan het verlagen van je energierekening. Tussen de 15 en 45 graden is er amper rendementsverlies, bij een grotere hoek begint dit sneller een probleem te worden. In Nederland is de optimale hellingshoek dus 36 graden, maar waarom? Hoe dichter je bij de evenaar komt, hoe platter de zonnepanelen kunnen liggen. De ideale hellingshoek verschilt dus per land!  

Eén zonnepaneel van 240Wp produceert ongeveer 200 kWh per jaar. Wanneer je 3.000 kWh per jaar verbruikt heb je dus 15 zonnepanelen van 240 Wp nodig. Als je het verbruik in kWh van je eigen huishouden weet kun je dus na gaan hoeveel panelen je nodighebt om te zorgen dat de opgewekte energie gelijk is aan jouw verbruik! Wat gebeurt er met de ‘teveel’ opgewekte energie? De opgewekte elektriciteit wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnetwerk van je woning. Deze elektriciteit wordt dan gebruikt door de apparaten die op dat moment aan staan. Als er meer elektriciteit wordt opgewekt dan er nodig is, wordt de overgebleven elektriciteit terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Jouw eigen elektriciteit meter loopt dan terug of registreert de teruggeleverde elektriciteit.

Zonnepanelen kunnen ook met weinig zon werken. Het gaat immers om het licht, dus ook bij bewolkt weer zal er energie opgewekt worden. Wanneer de zon schijnt wordt er wel veel meer energie opgewekt! ‘s Nachts verbruiken we natuurlijk ook energie, maar dan schijnt de zon niet. Dit wordt opgelost doordat de energie, die overdag opgewekt is, effectief op te slaan op het elektriciteitsnet. Op deze manier kan je in de nacht gebruik maken van eerder opgewekte energie! 

Zonnepanelen kunnen reflecteren.  Wanneer je niet in een vrijstaand huis woont en je buren dus relatief dichtbij zitten zullen zij hier, wanneer ze bijvoorbeeld in de tuin zitten, geen last van hebben. Zonnepanelen liggen op het dak en kunnen dus niet naar beneden schijnen. Overburen zullen echter, wanneer zij op een verdieping zijn die hoger ligt dan jou zonnepanelen, last kunnen hebben van reflectie. Let wel, de zon is continu in beweging en de hoek van de reflectie zal nooit lang op dezelfde plaats schijnen. Erg veel ongemak zal het dus niet met zich meebrengen. Daarnaast zijn er coatings op de markt die de reflectie verminderen, en dit probleem verder beperken.

Het berekenen van de efficiency is eigenlijk onder te verdelen in twee stappen. Als eerste wordt er gekeken naar de grootte van je dak, en dan vooral naar de grootte van het geschikte deel waar de panelen geplaatst kunnen worden. Heb jij bijvoorbeeld een dakkapel, of een aantal bomen rondom je huis, dan kunnen we hier rekening mee houden in de berekening. Het is immers overbodig en niet verstandig om panelen te plaatsen die hun werk niet optimaal kunnen doen. Uiteindelijk wordt de bruikbare oppervlakte berekend en kunnen we bepalen hoeveel zonnepanelen er op jouw dak passen. Dat brengt ons bij de tweede stap. Hierbij wordt er gekeken hoe de oriëntatie van jouw dak is ten opzichte van de zon, en het type dak (plat, schuin). Aan de hand van deze twee aspecten wordt er gekeken hoe efficiënt de zonnepanelen, die op jou dak geplaatst kunnen worden, zullen zijn. Hoe meer je dak gericht is naar het zuiden en hoe dichter bij de hoek van 36°hoe beter! Wanneer je daadwerkelijk panelen gaat plaatsen is het van belang een expert te laten kijken naar de situatie rondom jouw dak! 

Dat ligt ten eerste aan het soort dak waar je de zonnepanelen op wilt plaatsen. Zonnepanelen op een plat dak plaatsen is gemiddeld iets duurder dan op een schuin dak, maar het verschil is verwaarloosbaar.  Daarnaast ligt het er aan hoeveel panelen er geplaatst moeten worden. Het verschilt natuurlijk ook door welk bedrijf je dit laat doen. Waar je nog meer rekening mee moet houden bij het installeren van zonnepanelen is, de PV-check. Hierbij wordt er gekeken naar de installatie van de zonnepanelen, de bevestiging van de zonnepanelen aan het dak, vervuiling, aansluitingen en kabelbreuk. Ruwweg kun je uitgaan van installatiekosten tussen de €600 en €1200..

Zonnepanelen kunnen worden blootgesteld aan verschillende omgevingsinvloeden. Om deze risico's volledig af te dekken, kun je de zonnepanelen te verzekeren. Je kunt hierbij kiezen voor een opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of een gespecialiseerde zonnepanelen verzekering. Deze laatste verzekert ook dingen die bijvoorbeeld de opstalverzekering meestal niet dekt. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan bouwfouten, diefstal, vandalisme, reparaties en opbrengsten verlies door bijvoorbeeld een storing.  

Het schoonmaken van zonnepanelen hoeft zelden tot nooit te gebeuren. Het ligt er ook aan of je in een bosrijke omgeving woont waardoor bladeren of vogels de panelen vies maken. Na de herfst is het verstandig om te kijken of er veel bladeren liggen. Maak je de panelen schoon, doe dit met beleid. Schoonmaakmiddelen kunnen voor krassen zorgen die het opwekken van energie niet bevorderen of zelfs verstoren. Gebruik water met een doek of spons om vieze vlekken te verwijderen en maak hierna de panelen weer droog. Houd zelf in de gaten wanneer schoonmaak nodig is, zo ontwikkel je vanzelf een patroon.

De meeste zonne-energie wordt overdag opgewekt omdat op dat moment de zon schijnt. Veel mensen zijn dan op hun werk, wat dus betekent dat de opgewekte energie niet nodig is omdat er geen apparaten gebruikt worden. De opgewekte energie die niet gebruikt wordt, wordt terug gestuurd naar het elektriciteitsnet en zodra jij deze energie weer nodig hebt voor het gebruik van apparaten, kun je de opgeleverde energie terug krijgen. Voorbeeld: Jij hebt 100 kWh opgewekt maar niet gebruikt, dit kun je terugkrijgen van het elektriciteitsnet zonder dat je daarvoor betaalt. Het aantal kWh dat je extra gebruikt, dat moet je wel betalen. Dus stel, je gebruikt bijvoorbeeld 150 kWh, terwijl je zelf 100 kWh opgewekt hebt. Dan betaal je alleen voor de overgebleven 50 kWh! Per jaar mag je tot 5000 kWh salderen, dit is voldoende voor het overgrote merendeel van de huishoudens.

Een omvormer zorgt ervoor dat de energie, die jij opwekt door middel van je panelen, gelijk wordt gesteld met de elektriciteit die we van het elektriciteitsnet halen. De ‘gelijkspanning’ van zonnepanelen wordt omgezet in de zogeheten ‘wisselstroom’ (230 volt) Bij de installatie van zonnepanelen wordt deze omvormer in de meterkast geplaatst en zorgt er dan voor dat je je opgewekte energie kan gebruiken en dat het naar het elektriciteitsnet getransporteerd kan worden.

Panelen zijn goed bestand tegen zware weersomstandigheden als ze goed geïnstalleerd zijn! Bliksem bijvoorbeeld, kan overal inslaan, zonnepanelen zijn echter geen bliksemafleiders. De meeste ondernemingen die zonnepanelen aanbieden, bieden overspanningsbeveiliging aan. Dit zorgt ervoor dat de omvormer en eventuele andere apparaten in jouw huis niet getroffen kunnen worden door eventuele blikseminslag op de zonnepanelen! Zelfs als het vriest en de zon schijnt op de zonnepanelen en ze zijn niet besneeuwd doen zij nog steeds prima hun werk. De omvormer zal vaak op zolder geplaatst worden, doordat de afstand tussen de panelen en de omvormer zo kort mogelijk moet zijn.

Ten eerste kunnen zonnepanelen gewoon op een plat en schuin dak geplaatst worden. Het minimale beschikbare dakoppervlak is 6 m2. Je dient er rekening mee te houden dat op de buitenste 50cm van je dak tot aan de dakrand geen panelen geplaatst mogen worden. Zonnepanelen kunnen ook op een rieten dak geplaatst worden. Het is echter wel minder gemakkelijk. Bij voorkeur wordt het liever geplaatst op een normaal dak, maar indien dit het enige dak is zou het een mogelijkheid kunnen zijn. Verder kunnen alle daken die zuidelijk georiënteerd zijn of die zuidelijk tussen oost of west liggen, in aanmerking komen voor zonnepanelen. Staan je daken precies oost-west dan kunnen er op beide zijden van je daken zonnepanelen geplaatst worden. De hellingshoek van je dak beperkt de invloed op de opbrengst van het systeem, zolang de daken maar richting oost en of west staan! Er zijn nog een paar dingen waar je rekening mee zult moeten houden. Zo moet je bijvoorbeeld nagaan of jij de eigenaar van de woning bent en of je dus niet eerst toestemming nodig hebt. Verder moet je ook na gaan of jouw huis geen monument of beschermd stadsgezicht is. Kijk ook op Greenem naar is mijn dak geschikt? voor meer dingen waar je rekening mee moet houden en andere obstakels die je moet overwegen bij het plaatsen van een zonnepaneel.
  

Nee, een coating kan de opbrengst juist bevorderen. Een coating  is een heel dun laagje dat over de zonnepanelen heen zit. Daarbij komt dat de coating ervoor zorgt dat er minder reflectie ontstaat. Door de coating wordt het zonlicht verstrooid en dit zorgt ervoor dat het licht beter op het zonnepaneel komt. Zonlicht wordt dus geabsorbeerd in plaats van gereflecteerd, en dat is wat je wilt voor het beste rendement. De meeste zonnepanelen zijn daarom ook erg donker van kleur zodat ze meer zonlicht absorberen.
 


Staat uw vraag er niet bij?