​​Hoe wordt de efficiency van mijn dak berekend?

Hoe wordt de efficiency van mijn dak berekend?

Het berekenen van de efficiency is eigenlijk onder te verdelen in twee stappen. Als eerste wordt er gekeken naar de grootte van je dak, en dan vooral naar de grootte van het geschikte deel waar de panelen geplaatst kunnen worden. Heb jij bijvoorbeeld een dakkapel, of een aantal bomen rondom je huis, dan kunnen we hier rekening mee houden in de berekening. Het is immers overbodig en niet verstandig om panelen te plaatsen die hun werk niet optimaal kunnen doen. Uiteindelijk wordt de bruikbare oppervlakte berekend en kunnen we bepalen hoeveel zonnepanelen er op jouw dak passen. Dat brengt ons bij de tweede stap. Hierbij wordt er gekeken hoe de oriëntatie van jouw dak is ten opzichte van de zon, en het type dak (plat, schuin). Aan de hand van deze twee aspecten wordt er gekeken hoe efficiënt de zonnepanelen, die op jou dak geplaatst kunnen worden, zullen zijn. Hoe meer je dak gericht is naar het zuiden en hoe dichter bij de hoek van 36°hoe beter! Wanneer je daadwerkelijk panelen gaat plaatsen is het van belang een expert te laten kijken naar de situatie rondom jouw dak! 

Kunnen we u ergens mee van dienst zijn?